Finantare

INGENIOS SRL împreună cu ROM FLUID POWER SRL implementează proiectul „AD SELECT – Platforma de Management pentru Publicitate Stradală” din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.797.798,5 lei, din care 965.544,53 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Proiectul se implementează pe o durată de 30 de luni începând cu data de 28.06.2017. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.797.798,5 lei, din care 965.544,53 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Proiectul se implementează pe o durată de 30 de luni începând cu data de 28.06.2017.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Competitivi împreună

Ce dezvoltam in continuare

Parteneri

Parteneriatul este drumul spre succes! Suntem impreuna pe acelasi drum. Dorim aceleasi lucruri. Cladim impreuna cu partenerii si prietenii nostri.